ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Průběh konzultace

Ústav poskytuje jak ústní konzultace (kdy žadatel přijde osobně na SÚKL), tak písemné konzultace.

V případě ústní konzultace je žadatel povinen vypracovat zápis z konzultace. Tento zápis zašle kontaktní osoba žadatele do 5 pracovních dnů konzultantovi. Konzultant v případě potřeby zápis upraví, jeho konečnou verzi potvrdí a zašle žadateli do 5 pracovních dnů poté, co obdrží doklad o zaplacení (identifikace platby na účtu ústavu).

Zápisem se rozumí také konzultovaný plán dispozičního řešení. Uvedené termíny vypracování zápisu je možno při konzultaci dohodnout jinak.

Pokud konzultant v daném termínu neobdrží návrh zápisu, shrne stručně podstatu informace sdělené žadateli a případ se uzavře jako konzultace, k níž SÚKL nevydal stanovisko.