ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Každý z nás může pomoci zvýšit bezpečnost léků. Víte, kdy se obrátit na SÚKL?

Ať už jste pacient, lékař, zdravotní sestra nebo lékárník, můžete přispět k větší bezpečnosti léků tím, že nám nahlásíte své podezření na nežádoucí účinek. Upozornit nás můžete na všechny závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky.   

 


6. listopadu 2023


První krok je vyplnění online formuláře na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), podezření na nežádoucí účinek nám ale můžete nahlásit i jiným způsobem, všechny podrobnosti najdete zde. 

Každé hlášení podezření na nežádoucí účinek, které nám pošlete, zaevidujeme, přidělíme mu světově unikátní číslo a vložíme ho do databáze hlášení nežádoucích účinků z ČR (CDNÚ). Hlášení důkladně posoudíme, aby bylo možné správně určit další kroky, které mají následovat. Každý rok SÚKL tímto způsobem zpracuje tisíce hlášení, v loňském roce jsme jich přijali celkem 5 702.

Jak s hlášeními nakládáme?

Informace o podezřeních na nežádoucí účinky, které dostaneme od pacientů a pracovníků ve zdravotnictví, si nenecháváme pro sebe. Všechna hlášení z České republiky jsou předávána do databáze nežádoucích účinků Evropské unie (EudraVigilance) a Světové zdravotnické organizace. Informace z hlášení však SÚKL „do světa“ posílá bez osobních údajů pacientů.

Do databáze EudraVigilance, kterou provozuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), míří hlášení z dalších lékových agentur v celé Evropské unii. Tým expertů EMA (výbor PRAC), ve kterém má své zastoupení také SÚKL, pak hlášení hromadně vyhodnocuje. Pokud se u léčiva prokáže nový nežádoucí účinek, je aktualizována příbalová informace a souhrn údajů o přípravku. Díky tomu mají lékaři i pacienti neustále k dispozici aktuální přehled prokázaných nežádoucích účinků léčiv. Jsou-li zjištění výboru závažná, může být nastaveno určité omezení pro bezpečnější používání daného léčiva a v krajním případě může dojít i ke zrušení jeho registrace.

#Med Safety Week

Státní ústav pro kontrolu léčiv se v týdnu od 6. do 12. listopadu účastní celosvětové kampaně #MedSafetyWeek, do které se zapojilo více než 80 regulačních agentur pro léčivé přípravky a několik nevládních organizací. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o důležitosti hlášení nežádoucích účinků léčiv. Letošní kampaň na téma „Kdo může hlásit?“ se zaměří na klíčovou roli každého pacienta, lékaře, zdravotní sestry či lékárníka, který hlásí podezření na nežádoucí účinek a přispívá tak k lepšímu poznání bezpečnostního profilu léčiv.

Státní ústav pro kontrolu léčiv děkuje všem pacientům i pracovníkům ve zdravotnictví, kteří nám nahlásili svá podezření na nežádoucí účinky léčiv. Jakékoliv z těchto hlášení může být klíčové pro bezpečnost pacientů na celém světě.


Kontakty pro média:

Klára Brunclíková

Tisková mluvčí, vedoucí Tiskového a informačního oddělení
tel.: 702 207 242, tiskove@sukl_cz