ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled seminářů v roce 2018

Seminář 17 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe  (opakování semináře 13 ze dne 20.11.2018 a semináře 14 ze dne 28.11.2018)     

 

Seminář 16 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Jednotná struktura podání; Specifické léčebné programy a úhrada ze zdravotního pojištění  

 

Seminář 15 - Sekce dozoru

Téma: Hlášení objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR držiteli rozhodnutí o registraci LP (opakování semináře 9 ze dne 22.10.2018)  

 

Seminář 14 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe (opakování semináře 13 ze dne 20.11.2018)  

 

Seminář 13 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Seminář 12 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR a EU, proces posuzování SÚKL a nejčastější nedostatky předkládané dokumentace.  

 

Seminář 11 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv a časté nedostatky předkládané dokumentace  

 

Seminář 10 - Sekce registrací (Klinické hodnocení) - ZRUŠENO

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv a časté nedostatky předkládané dokumentace  

 

Seminář 9 - Sekce dozoru

Téma: Hlášení objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR držiteli rozhodnutí o registraci LP  

 

Seminář 8 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování  

 

Seminář 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   (opakování semináře 6 ze dne 5.6.2018)  

 

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Seminář 5 – Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky – požadavky a proces připojení výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci k systému úložišť   

 

Seminář 4 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly)

Téma: Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL  

 

Seminář 3 - Sekce registrací (Oddělení farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 2 ze dne 20.6.2018)