ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 12 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR a EU, proces posuzování SÚKL a nejčastější nedostatky předkládané dokumentace.  

!!! POZOR !!! Z DŮVODU PLNÉHO OBSAZENÍ SEMINÁŘE JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

 

Datum konání: 22. 11. 2018 a 23.11.2018

(22.11.2018 od 9:00 hod. do cca. 16:30 hod.; 23.11.2018 od 8:30 hod. do cca. 16:00 hod)

           

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24)

 

Program dvoudenního semináře:

22.11.2018 (začátek od 9:00 hod. do cca 16:30 hod.)

 • Úvod
 • GCP – principy, základní terminologie; Helsinská deklarace; GCP (R2)
 • STUDIE – dělení intervenční vs. neintervenční; klinických hodnocení – fáze; typy

REGULACE KH V ČR A EU

 • Právní rámec KH
 • Úloha SÚKL – proces posuzování KH (postup posuzování KH vs. správní řízení)
 • Validace, formulář žádosti, plné moci a nejčastější nedostatky; Klinická část dokumentace a nejčastější nedostatky
 • Co je VHP procedura, jak se zapojuje SÚKL
 • Farmaceutická dokumentace – základní pojmy a jejich význam (léčivá látka vs. léčivý přípravek; radiofarmaka, opiáty, léčivé přípravky pro moderní terapie…)
 • Značení hodnocených léčivých přípravků
 • Studijní medikace – distribuce, zapojení lékáren, centra, zajištění likvidace, zajištění léčby po skončení KH
 • Etické komise – místní a multicentrické, Fórum etických komisí, úloha etických komisí v procesu posuzování a dohledu nad klinickým hodnocením

 

23.11. 2018 (začátek od 8:30 hod. do cca 16:00 hod.)

 • Informace pro pacienta / informovaný souhlas
 • Zkoušející – povinnosti a odpovědnost
 • Zadavatel – povinnosti a odpovědnost
 • Monitor – povinnosti a odpovědnost, monitoring KH; Inspekce GCP a audit GCP
 • Přípravky pro moderní terapie (tkáňové inženýrství, genová terapie, somato-buněčná terapie)
 • Dohled nad průběhem KH - Povinná hlášení v KH – SÚKL a EK, změny zadavatele, aktualizace dokumentace…
 • Farmakovigilance KH – základní terminologie; kdo co komu hlásí, Na co si dát pozor – protocol deviation, urgent safety restriction (USR)
 • Na co si dát pozor, co ještě nebylo řečeno, závěr

 

Cílová skupina: začínající a mírně pokročilí zástupci zadavatelů, monitoři, zástupci smluvních organizací, zkoušející a zástupci etických komisí

 

Garant: MUDr. Alice Němcová., tel. č.: 272 185 817, e-mail: alice.nemcova@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy:

MUDr. Alice Němcová., tel. č.: 272 185 817, e-mail: alice.nemcova@sukl_cz

Kontaktní osoba -  platby a účetní doklady: Lenka Cibulková, email.: lenka.cibulkova1@email_cz  (tel. 272 185 832).

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol

 • nekomerční subjekty - 2.000,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 2.500,-Kč při hotovostní platbě na místě
 • komerční subjekty - 6.000,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 6.500,-Kč při hotovostní platbě na místě

 Členové ČSZT mají slevu 20 %

 

Číslo účtu: 285337319/0800          VS: v přihlášce bude generován automaticky  

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:00 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 08:30 hod.