ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje změnu úhrady přípravků Prestarium Neo Forte kód 101227 a Prestarium Neo, kód 101205, pro které byla 11.11.2008 vyznačena Ministerstvem zdravotnictví právní moc ke dni 14.10.2008. (odvolání ke sp.zn. sukls9438/2008 a sukls9439/2008). Dále je zahrnuta změna maximální ceny u přípravku Palladone-SR 4 mg, kód 21597,   u kterého nabylo rozhodnutí právní moci dnem 2.10.2008. U všech přípravků je uplatnitelnost rozhodnutí dnem 1.11.2008.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu.Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední nich.

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků
Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

  • SCAU081114.xls SCAU081114.xls (3,74 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU081114i.xls SCAU081114i.xls (16,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU081030
  • SCAU081114d.xls SCAU081114d.xls (16,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU081030
Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)
  • SCAU081114.txt SCAU081114.txt (1,63 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU081114i.txt SCAU081114i.txt (659 bytes) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU081030 
  • SCAU081114i.txt SCAU081114d.txt (638 bytes) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU081030

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf (130,74 KB 05.06.2008 14:21)
Aktualizace datového rozhraní SCAU 08-02 zahrnuje vysvětlení příznaku TCR N - neregulováno. Proti stavu publikovanému 2008.05.30. nedošlo k jiné změně.

 

ATCrrmmdd - číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)
DRZrrmmdd - číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců
LIMrrmmdd - číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)
NEZAPrrmmdd - číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)
OMErrmmdd - číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)
STAVREGrrmmdd - číselník pro pole S_REG (stav registrace)
DETINDrrmmdd - číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)
DETIND2rrmmdd - číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady
TYPREGrrmmdd - číselník pro pole T_REG (typ registrace)