ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2004

Zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti poskytování informací podávaná v souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2004.  

odst.1 a)

Celkově bylo v roce 2004 podáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 2 450 žádosti o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ve dvou případech bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informací.

odst.1 b)

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací vydaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím bylo podáno jedno odvolání.

odst.1 c)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné soudní řízení, nebyl vydán žádný rozsudek soudu.

odst.1 d)

Ve věci poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebylo vedeno se Státním ústavem pro kontrolu léčiv žádné správní řízení o sankcích za jeho nedodržování.