ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2002

Zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti poskytování informací podávaná v souladu s § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2002.  

odst.1 a)

Počet žádostí o informace představují dvě tabulky. V tabulce 1 je uveden počet dotazů v jednotlivých oblastech, v tabulce 2 je uveden procentuelní podíl dotazů připadající na dané okruhy tazatelů.

Tabulka 1 - počet dotazů v jednotlivých oblastech
Oblast Počet
Registrace léčivých přípravků 1684
Lékopisy, názvy účinných a pomocných látek 148
Problematika týkající se jiných pracovišť (SZÚ, MZ, USKVBL, toxikologie) 135
Výrobci, držitelé rozhodnutí o registraci a jejich obchodní zastoupení 185
Schválení prostředků zdravotnické techniky 43
Inspekční problematika 72
Hlášení závad či informace o hlášených závadách 35
Lékárenství 101
Semináře a aktivity ústavu 41
Činnosti sekce laboratorní kontroly 19
Klinické hodnocení a farmakovigilance 52
Celkem 2515
Tabulka 2 - procentuelní podíl dotazů připadající na dané okruhy tazatelů.
Tazatel Podíl dotazů
Lékárny 36%
Nemocnice, lékaři 22%
Výrobci, držitelé rozhodnutí o registraci, zástupci firem 9%
Distributoři 9%
Ostatní (advokátní kanceláře, vysoké školy, pojišťovny, pacienti, dopingová laboratoř, překladatelské agentury, redakce odborných časopisů, atd.) 24%

odst.1 b)

Proti vydaným rozhodnutím vydaným podle zákona č.106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebylo podáno žádné odvolání .

odst.1 c), d)

Ve věcech poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. nebylo v roce 2002 vydáno žádné soudní rozhodnutí, kde by byl účastníkem řízení SUKL, ani nebylo vedeno proti SUKLu řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona .