ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Výzva DIS Benemicin 23.4.2024

 

Věstník 4/2024

Věstník SÚKL 4/2024 zveřejněn 23. 4. 2024  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku fluoruracil

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku fluoruracil v lékové formě pro parenterální podání.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.4.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

Doplnění textu rozhodnutí o povolení klinického hodnocení

Informujeme zadavatele, monitory, zkoušející a kontaktní osoby o provedení úpravy textu Rozhodnutí o povolení klinického hodnocení a Rozhodnutí o povolení klinického hodnocení s podmínkou.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – FLUDARABINE TEVA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ANTABUS

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LANTUS SOLOSTAR

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PELGRAZ

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – TOUJEO

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Nové formulářové řešení žádostí o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ

Informace žadatelům pro podávání žádostí o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku (LP) nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku pivmecilinam-hydrochlorid

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku pivmecilinam-hydrochlorid v pevné lékové formě pro perorální podání.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku melfalan pro intravenózní podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku melfalan v lékové formě určené pro intravenózní podání.