ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

LEK-16 verze 6

Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách  

Tento pokyn nahrazuje LEK-16 verze 5 s platností od 1. 1. 2024.

LEK-16_verze6_Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách.pdf, file type pdf, (190,8 kB)

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 84 až 87 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), ustanovení jeho prováděcího předpisu vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o správné lékárenské praxi“), ustanovení § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“), ustanovení § 5a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) a na základě některých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu spotřebitele“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Pokyn má doporučující charakter.

 

Aktuální verze pokynu zapracovává novelu zákona na ochranu spotřebitele a novelu občanského zákoníku ve vztahu k zásilkovému výdeji léčivých přípravků.