Pokyny a formuláře

Pokyny pro lékárny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje
LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních NE 15.04.2016    
LEK-16 verze 4 Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách NE 16.04.2021 LEK-16 verze 3  
LEK-15 verze 4 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.05.2020 LEK-15 verze 3  
LEK-14 verze 4 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.05.2020 LEK-14 verze 3  
LEK-13 verze 7 Hlášení o vydaných léčivých přípravcích NE 01.04.2020 LEK-13 verze 6  
LEK-12 verze 2 Podmínky pro klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách NE 01.01.2020 LEK-12 verze 1  
LEK-9 verze 3 Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních   NE  10.05.2019  LEK-9 verze 2   
LEK-5 verze 9

Doporučené doby použitelnosti léčivých přípravků připravovaných v lékárně a požadavky na jakost čištěné vody

NE 01.12.2019 LEK-5 verze 8  

Formuláře

Formulář Název
Žádost Žádost o zřízení účtu a přidělění přihlašovacích údajů
Žádost pro lékárny Žádost o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny
Příloha k žádosti pro lékárny Příloha - specifikace k žádosti o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny
Žádost pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků Žádost o vydání certifikátu správné praxe prodejce vyhrazených léčivých přípravků
Hlášení zásilkového výdeje Oznámení o zahájení/přerušení/ukončení zásilkového výdeje
Formulář - Hlášení lékárny, prodejce vyhrazených léčiva pracoviště ZZ Zahájení/ukončení provozu lékárny, prodeje vyhrazených léčiv nebo specializovaného pracoviště zdravotnického zařízení