ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny a formuláře

Pokyny pro lékárny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Hlavní změny Doplňuje
LEK-19 Žádost o vydání certifikátu správné lékárenské praxe / správné praxe prodejce vyhrazených léčivých přípravků NE 02.05.2023 F-LEK-005-01 a F-LEK-005-02    
LEK-18 verze 1 Žádost o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny  NE 13.03.2024 F-LEK-019-01 a F-LEK-019-03 vypuštění textu týkajícího se podání žádosti o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů pro připojení a komunikaci s CÚ elektronických receptů   
LEK-17 verze 1 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních NE 31.05.2024 LEK-17  Upřesnění stávajících požadavků na čisté prostory, monitorování čistých prostor a vedení dokumentace; změny v návaznosti na aktualizaci pokynu VYR-32 Doplněk 1.   
LEK-16 verze 6 Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách NE 01.01.2024 LEK-16 verze 5 Aktuální verze pokynu zapracovává novelu zákona na ochranu spotřebitele a novelu občanského zákoníku ve vztahu k zásilkovému výdeji léčivých přípravků.  
LEK-15 verze 4 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.05.2020 LEK-15 verze 3 Aktualizace se týká doplnění platné legislativy.  
LEK-14 verze 4 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.05.2020 LEK-14 verze 3 Aktualizace se týká doplnění platné legislativy.  
LEK-13 verze 9 Hlášení o vydaných léčivých přípravcích a stavu zásob humánních léčivých přípravků NE 08.07.2024 LEK-13 verze 8 Upřesnění struktury údajů hlášení o výdeji humánních léčivých přípravků na základě lékařských předpisů vystavených poskytovateli veterinární péče.  
LEK-12 verze 3 Podmínky pro klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách NE 01.06.2023 LEK-12 verze 2 Aktualizace pokynu z důvodu legislativních změn.   
LEK-9 verze 3 Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních   NE  10.05.2019  LEK-9 verze 2  Úprava terminologie v pokynu a upřesnění úpravy léčivých přípravků a rozsahu vybavení pacienta léčivým přípravkem.  
LEK-5 verze 13

Doporučené doby použitelnosti léčivých přípravků a ostatních roztoků připravovaných v lékárně a požadavky na jakost čištěné vody

NE 03.06.2024 LEK-5 verze 12 oprava překlepu u Ergotaminu, vypuštění Adeps suilus z tabulky a vyčlenění roztoků Acidum peraceticum  

Formuláře

Formulář Název
Hlášení zásilkového výdeje Oznámení o zahájení/přerušení/ukončení zásilkového výdeje
Formulář - Hlášení lékárny, prodejce vyhrazených léčiva pracoviště ZZ Zahájení/ukončení provozu lékárny, prodeje vyhrazených léčiv nebo specializovaného pracoviště zdravotnického zařízení