ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny a formuláře

Pokyny pro lékárny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Hlavní změny Doplňuje
LEK-19 Žádost o vydání certifikátu správné lékárenské praxe / správné praxe prodejce vyhrazených léčivých přípravků NE 02.05.2023 F-LEK-005-01 a F-LEK-005-02    
LEK-18 Žádost o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny  NE 19.04.2023 F-LEK-019-01 a F-LEK-019-03    
LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních NE 15.04.2016      
LEK-16 verze 5 Zásady zásilkového výdeje léčivých přípravků v lékárnách NE 17.01.2023 LEK-16 verze 4 Aktuální verze pokynu zapracovává novelu zákona o léčivech ve vztahu k zásilkovému výdeji veterinárních léčivých přípravků a k úpravě podmínek pro zásilkový výdej léčivých přípravků do zahraničí.  
LEK-15 verze 4 Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.05.2020 LEK-15 verze 3 Aktualizace se týká doplnění platné legislativy.  
LEK-14 verze 4 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů NE 01.05.2020 LEK-14 verze 3 Aktualizace se týká doplnění platné legislativy.  
LEK-13 verze 7 Hlášení o vydaných léčivých přípravcích NE 01.04.2020 LEK-13 verze 6 Promítnutí legislativních změn (novela vyhlášky č. 84/2008 Sb.) spočívajících v rozšíření položek hlášení do API rozhraní pro automatizované zasílání hlášení o vydaných léčivých přípravcích.  
LEK-12 verze 3 Podmínky pro klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách NE 01.06.2023 LEK-12 verze 2 Aktualizace pokynu z důvodu legislativních změn.   
LEK-9 verze 3 Zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních   NE  10.05.2019  LEK-9 verze 2  Úprava terminologie v pokynu a upřesnění úpravy léčivých přípravků a rozsahu vybavení pacienta léčivým přípravkem.  
LEK-5 verze 11

Doporučené doby použitelnosti léčivých přípravků připravovaných v lékárně a požadavky na jakost čištěné vody

NE 01.05.2023 LEK-5 verze 10 Úprava platné legislativy (ČL 2017-Doplněk 2022) a z tabulky A/ vypuštěny 3 léčivé přípravky  

Formuláře

Formulář Název
Žádost Žádost o zřízení účtu a přidělění přihlašovacích údajů
Žádost pro lékárny Žádost o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny
Příloha - specifikace k žádosti o vydání závazného stanoviska k technickému a věcnému vybavení lékárny
Žádost o vydání certifikátu správné praxe prodejce vyhrazených léčivých přípravků
Hlášení zásilkového výdeje Oznámení o zahájení/přerušení/ukončení zásilkového výdeje
Formulář - Hlášení lékárny, prodejce vyhrazených léčiva pracoviště ZZ Zahájení/ukončení provozu lékárny, prodeje vyhrazených léčiv nebo specializovaného pracoviště zdravotnického zařízení