ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – Octagam

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 2468/2020-2/OLZP dne 21. 1. 2020, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • OCTAGAM 100MG/ML INF SOL 1X100ML, kód SÚKL 0147814,
  • OCTAGAM 100MG/ML INF SOL 1X100ML, kód SÚKL 0230480,
  • OCTAGAM 100MG/ML INF SOL 1X200ML, kód SÚKL 0230481.

Toto předběžné opatření nabývá účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 2468/2020-3/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

22. 1. 2020