ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Souhrny k vytipovaným řízením o stanovení / změně výše a podmínek úhrady

Datum vydání  Souhrn (pdf)  Spisová značka   Léčivý přípravek/
referenční skupina/
hodnocená skupina
Léčivá látka  Indikace stručně  * 
24.7.2024 souhrn SUKLS10597/2023 87/1 donepezil/galantamin/rivastigmin Alzheimerova choroba / Parkinsonova choroba
23.7.2023 souhrn SUKLS49195/2024 Jinarc tolvaptan renální incuficience
23.7.2023 souhrn SUKLS305086/2023 Iluvien fluocinolon acetonid makulární edém (DME)
23.7.2024 souhrn SUKLS265424/2023 Pradaxa dabigatran cévní mozková příhoda, embolizace, žilní trombóza
19.7.2024 souhrn SUKLS232969/2023 Sotyktu deukravacitinib psoriáza
17.7.2024 souhrn SUKLS283968/2023 Retsevmo selperkatinib karcinom plic
16.7.2024 souhrn SUKLS253324/2023 Imfinzi durvalumab karcinom plic
8.7.2024 souhrn SUKLS26078/2024 Mounjaro tirzepatid diabetes mellitus 2.typu
8.7.2024 souhrn SUKLS4262/2021 Xeljanz tofacinib revmatoidní artritida / ulcerózní kolitida
4.7.2024 souhrn SUKLS59309/2024 Talzenna talazoparib karcinom prostaty
4.7.2024 souhrn SUKLS59189/2024 Talzenna talazoparib karcinom prostaty
4.7.2024 souhrn SUKLS307198/2023 Zynlonta lonkastuximab tesirin agresivní lymfom
2.7.2024 souhrn SUKLS35667/2024 Elrexfio elranatamab myelom
2.7.2024 souhrn SUKLS247858/2023 Lorviqua lorlatinib karcinom plic
1.7.2024 souhrn SUKLS79579/2024 Emoxen Plus naproxen/esomeprazol osteoartróza
28.6.2024 souhrn SUKLS277725/2023 Dupixient dupilumab atopická dermatitida
27.6.2024 souhrn SUKLS53801/2024 Jemperli dostarlimab karcinom endometria
26.6.2024 souhrn SUKLS234162/2023 Opdualag relatlimab / nivolumab melanom
25.6.2024 souhrn SUKLS49164/2024 Imbruvica ibrutinib leukémie
21.6.2024 souhrn SUKLS26297/2024 Opdivo nivolumab kolorektální karcinom
21.6.2024 souhrn SUKLS173174/2023 Opdivo nivolumab karcinom ledvin
20.6.2024 souhrn SUKLS18181/2024 Lynparza olaparib karcinom vaječníku
19.6.2024 souhrn SUKLS237340/2020 Humira adalimumab psoriáza
18.6.2024 souhrn SUKLS80143/2024 Ebglyss lebrikizumab atopická dermatitida
17.6.2024 souhrn SUKLS83510/2023 Spravato esketamin deprese
14.6.2024 souhrn SUKLS43401/2024 Livizux lisdexamfetamin ADHD
14.6.2024 souhrn SUKLS242926/2020 Talz ixekizumab spondylitida
14.6.2024 souhrn SUKLS27867/2024 Enhertu trastuzumab deruxtekan karcinom prsu
12.6.2024 souhrn SUKLS212921/2023 Risperidal Consta, Xeplion, Egoropal risperidon / paliperidon schizofrenie
10.6.2024 souhrn SUKLS42496/2024 Elidel pimekrolimus atopická dermatitida
7.6.2024 souhrn SUKLS3963/2024 Rinvoq upadacitinib revmatoidní artritida
7.6.2024 souhrn SUKLS247858/2023 Lorviqua lorlatinib karcinom plic
7.6.2024 souhrn SUKLS16563/2024 Jaypirca pirtobrutinib lymfom
5.6.2024 souhrn SUKLS307198/2023 Zynlonta tesirin lymfom
31.5.2024 souhrn SUKLS305923/2023 Tezspire tezepelumab astma
31.5.2024 souhrn SUKLS172598/2023 Omvoh mirikizumab zánět tlustého střeva
29.5.2024 souhrn SUKLS232969/2023 Sotyktu deukravacitinib psoriáza
27.5.2024 souhrn SUKLS114544/2023 Imbruvica ibrutinib leukémie
24.5.2024 souhrn SUKLS26297/2024 Opdivo nivolumab karcinom
24.5.2024 souhrn SUKLS26530/2024 Tolvecamo telmisartan/amlodipin/hyrochlorothiazid esenciální hypertenze
21.5.2024 souhrn SUKLS309416/2023 Opdivo nivolumab karcinom plic
20.5.2024 souhrn SUKLS231649/2023 Bimzelx bimekizumab psoriáza
20.5.2024 souhrn SUKLS26220/2024 Opdivo nivolumab maligní mezoteliom pleury
17.5.2024 souhrn SUKLS234162/2023 Opdualag relatilimab/nivolumab melanom
15.4.2024 souhrn SUKLS7451/2023 Tecvayli teklistamab mnohočetný myelom
14.5.2024 souhrn SUKLS30120/2024 Budenofalk budesonid ulcerózní proktitida
14.5.2024 souhrn SUKLS283178/2023 Fasenra benralizumab astma
14.5.2024 souhrn SUKLS277730/2023 Skyrizi risankizumab Crohnova choroba
10.5.2024 souhrn SUKLS305587/2023 Ultomiris ravulizumab neuromyelis optica (NMOSD)
10.5.2024 souhrn SUKLS11106/2024 Darzalex daratumumab mnohočetný myelom
9.5.2024 souhrn SUKLS141838/2023 Paxlovid ritonavir Covid-19
9.5.2024 souhrn SUKLS247858/2023 Lorviqua lorlatinib karcinom plic
29.4.2024 souhrn SUKLS114544/2023 Imbruvica ibrutinib leukémie
24.4.2024 souhrn SUKLS266288/2023 Kerendia finerenon ledviny s kombinací DM 2.typu
23.4.2024 souhrn SUKLS283968/2023 Retsevmo selperkatinib karcinom plic / štítné žlázy
23.4.2024 souhrn SUKLS283178/2023 Fasenra benralizumab astma
19.4.2024 souhrn SUKLS277725/2023 Dupexent dupilumab astma
18.4.2024 souhrn SUKLS289244/2023 Talzenna talazoparib karcinom prsu
18.4.2024 souhrn SUKLS308016/2023 Nutrego regen vysokoenergentická nutričně kompletmí potravina pro zvláštní lékařské účely regenerace, reparace a rehabiltační terapie
17.4.2024 souhrn SUKLS305923/2023 Tezspire tezepelumab astma
16.4.2024 souhrn SUKLS205372/2023 Itulazax extrakt z pylu břízy bradavičnaté alergická rinitida
15.4.2024 souhrn SUKLS304513/2023 Pombiliti cipaglukosidáza alfa Pompeho nemoc
15.4.2024 souhrn SUKLS304500/2023 Opfolda miglustat Pompeho nemoc
12.4.2024 souhrn SUKLS304891/2023 Aquipta atogepant migréna
10.4.2024 souhrn SUKLS205372/2023 Itulazax alergenový extrakt z pylu břízy bradavičnaté alergie
10.4.2024 souhrn SUKLS83492/2023 Sibnayal citronan draselný a hydrogenuhličitan draselný distální renální tubulární acidózy (dRTA)
9.4.2024 souhrn SUKLS269531/2023 Keytruda pembrolizumab Hodgkinový lymfom
9.4.2024 souhrn SUKLS110348/2023 Aspaveli pegcetakoplan hemoglubinurie
2.4.2024 souhrn SUKLS234861/2023 Venclyxto venetoklax leukémie
28.3.2024 souhrn SUKLS172598/2023 Omvoh mirikizumab ulcerózní kolitida
28.3.2024 souhrn SUKLS289902/2023 Gapulsid cinitaprid dyspepsie a gastroezofageální reflux
27.3.2024 souhrn SUKLS180994/2023 Lupkyns voklosporin lupusová nefritida
15.3.2024 souhrn SUKLS283178/2023 Fasenra benralizumab astma
12.3.2024 souhrn SUKLS272390/2023 Lynparza olaparib karcinom prostaty
11.3.2024 souhrn SUKLS253324/2023 Imfinzi durvalumab karcinom plic
5.3.2024 souhrn SUKLS254561/2023 Nucala mepolizumab astma
4.3.2024 souhrn SUKLS233012/2023 Jardiance emapagliflozin chronické onemocnění ledvin
1.3.2024 souhrn SUKLS265424/2023 Pradaxa dabigatran cévní mozková příhoda, embolizace, žilní trombóza
29.2.2024 souhrn SUKLS234374/2023 Camzyos mavakamten kardiomyopatie
28.2.2024 souhrn SUKLS43723/2023 Vydura rimegepant migrény
26.2.2024 souhrn SUKLS234162/2023 Opdualag relatilimab a novilumab melanom
26.2.2024 souhrn SUKLS169330/2023 Lorviqua lorlatinib karcinom plic
23.2.2024 souhrn SUKLS225105/2020 Nutrego renal enterální výživa renální selhání
20.2.2024 souhrn SUKLS266288/2023 Kerendia finerenon diabetes mellitus 2.typu
15.2.2024 souhrn SUKLS158315/2023 Tysabri natalizumab roztroušená skleróza
9.2.2024 souhrn SUKLS247906/2023 Keytruda pembrolizumab melanom
9.2.2024 souhrn SUKLS254561/2023 Nucala mepolizumab astma
9.2.2024 souhrn SUKLS251412/2024 Elfabrio pegunigalsidáza alfa Fabryho choroba
8.2.2024 souhrn SUKLS215771/2023 Kimmtrak tebentafus uveální melanom
7.2.2024 souhrn SUKLS7451/2023 Tecvayli pomalidomid-dexamethason/ karfilzomid+dexamethazon mnohočetný myelom
6.2.2024 souhrn SUKLS233450/2023 Namuscla mexiletin myotonie
5.2.2024 souhrn SUKLS247858/2023 Lorviqua lorlatinib karcinom plic
2.2.2024 souhrn SUKLS231649/2023 Bimzelx bimekizumab psoriáza
29.1.2024 souhrn SUKLS83510/2023 Spravato esketamin depresivní porucha
25.1.2024 souhrn SUKLS233450/2023 Mamuscla mexiletin non-dystrofický myotonické poruchy
22.1.2024 souhrn SUKLS115044/2023 Padcev enfortumab vedotin uroteliální karcinom
19.1.2024 souhrn SUKLS206922/2023 Opdivo nivolumab karcinom jícnu
19.1.2024 souhrn SUKLS274326/2022 Sarclisa isatuximab mnohočetný myelom
19.1.2024 souhrn SUKLS225552/2023 Eliquis apixaban cévní mozková příloha
15.1.2024 souhrn SUKLS232969/2023 Sotyktu deukravacitinib psoriáza                                       
08.1.2024 souhrn SUKLS146172/2023 Jakavi ruxolitinib akutní a chronická reakce štěpu proti hostiteli