ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis Omeprazol Stada, 20mg cps. etd. 30

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající propuštění léčivého přípravku Omeprazol Stada, 20mg cps. etd. 30 po datu, ke kterému měly být implementovány bezpečnostní změny v příbalové informaci.  

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zastoupená v České republice společností STADA PHARMA CZ s.r.o., by Vás ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv ráda informovala o závadě v jakosti u šarže č. 32225 léčivého přípravku Omeprazol Stada, 20mg cps. etd. 30. Balení této šarže obsahuje neaktuální příbalovou informaci, ve které není implementována bezpečnostní změna. Tato závada v jakosti nepředstavuje ohrožení zdraví nebo života osob.

Aktuální verze příbalové informace včetně uvedení bezpečnostních změn je dostupná v elektronické verzi na webových stránkách SÚKL pod následujícím odkazem: https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/57460

 

Oddělení závad v jakosti

14. 12. 2023