ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro distributory a zprostředkovatele

SÚKL informuje o léčivých přípravcích pocházejících z krve.  

V souvislosti s častými dotazy na vymezení kategorie léčivých přípravků pocházejících z lidské krve SÚKL informuje, že tyto přípravky se označují jako krevní deriváty, kterými se rozumějí průmyslově vyráběné léčivé přípravky pocházející z lidské krve či lidské plazmy, a to v souladu s § 2 odst. 2 písmeno l) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění. Naproti tomu transfuzními přípravky se rozumí lidská krev a její složky zpracované pro podání člověku za účelem léčení či předcházení nemoci, pokud nejde o krevní deriváty, a to v souladu s § 2 odst. 2 písmeno n) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění. Výčet krevních derivátů je uveden v tabulce níže, kde jsou tyto léčivé přípravky rozděleny do šesti skupin a u jednotlivých léčivých přípravků je uveden jejich kód SÚKL a stav registrace. (Tabulka je aktualizována k danému datu.)

Distribuovat tyto léčivé přípravky mohou subjekty, které mají tuto činnost uvedenou v povolení k distribuci léčivých přípravků v příloze č. 1 – bod 3.1.1. Léčivé přípravky pocházející z krve.

 

Oddělení správné distribuční praxe

18. 9. 2018