ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Iwadil, A-Chlordyl syrup a I-cordil

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Iwadil, A-Chlordyl syrup a I-cordil.  

SÚKL obdržel od thajské regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivých přípravků ve formě sirupu Iwadil, A-Chlordyl syrup a I-cordil.

Uvedené léčivé přípravky nejsou v ČR registrované. Žádná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s jakoukoliv šarží léčivých přípravků Iwadil, A-Chlordyl syrup a I-cordil, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 
Oddělení závad v jakosti

29. 1. 2024