ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Darzalex, Endoxan, Vectibix a Zolpidem - aktualizace ze dne 8. 1. 2024

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Darzalex, Endoxan, Vectibix a Zolpidem.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělaných balení níže uvedených léčivých přípravků.

Název léčivého přípravku Doplněk názvu Číslo šarže Doba použitelnosti
Darzalex 20mg/ml inf. cnc. sol. LHS2649 Není známa
EEF2466 Není známa
HHT5917 Není známa
MBS2H04 Není známa
DDP1255 Není známa
Endoxan 1g inj/inf plv. sol. 2C266E 02/2025
Vectibix 20mg/ml inf. cnc. sol. 323473  04/2024
322580  04/2023
11291 Není známa
Zolpidem 10mg tbl. flm. ET7241 12/2025


Léčivé přípravky Darzalex, Endoxan, Vectibix a Zolpidem jsou v ČR registrované. Zástupci držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků Darzalex, Endoxan a Zolpidem potvrdili, že uvedené šarže nebyly dovezeny do ČR.

Žádná z uvedených šarží nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Darzalex, Endoxan, Vectibix a Zolpidem, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

5. 1. 2024

Aktualizace ze dne 8. 1. 2024

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Vectibix potvrdil, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR.