ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Valcyte

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku  Valcyte 450 mg film-coated tablets.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Valcyte 450 mg film-coated tablets, velikost balení 60 tablet, šarže #883678-867#. Padělek byl zachycen na území Egypta.

Léčivý přípravek Valcyte, 450 mg tbl. flm. 60 je v ČR registrovaný, uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Greifswald, Německo, potvrdil, že uvedená šarže není jejich originální šarží a nebyla jím distribuována.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Valcyte 450 mg film-coated tablets, velikost balení 60 tablet, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

24. 01. 2024