ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Pregnyl

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Pregnyl 5000 I.U.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Pregnyl 5000 I.U., čísla šarže nejsou známá. Padělaná balení v řecké jazykové verzi byla zachycena na území Rakouska.

Léčivý přípravek Pregnyl není v ČR registrován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s v léčivýmo přípravkem Pregnyl 5000 I.U., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

18.8.2023