ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Petnidan Saft 50mg/ml

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Petnidan Saft 50mg/ml, 250 ml  

Německá autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku  Petnidan Saft 50mg/ml, 250 ml, č. šarže X514, datum exspirace 10/2018 (datum exspirace originálního přípravku 02/2017).

Německá verze padělaného přípravku byla zachycena v Turecku, originální i padělaný přípravek měly stejné číslo šarže s odlišnou dobou exspirace. Německá regulační autorita uvádí, že v současné době neexistuje žádný důkaz výskytu výše zmíněných padělků na německém nebo EU trhu. Uvedená šarže je výrobcem preventivně stahovaná, z bezpečnostních důvodů.

Léčivý přípravek Petnidan Saft není v ČR registrován, předmětná šarže nebyla nalezena v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz  nebo  infs@sukl_cz .

 

Oddělení závad v jakosti

27. 7. 2015