ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Blincyto

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Blincyto 38,4mcg.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Blincyto 38,4mcg, číslo šarže 1147922A, datum exspirace 08/2026. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie a byla v anglické a turecké jazykové verzi.  

Léčivý přípravek Blincyto 38,4mcg je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství. 

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodány na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Blincyto 38,4mcg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti 

29. 2. 2024