ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Adren

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Adren 1mg/ml  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Adren 1mg/ml, šarže D-038/21. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie.

Léčivý přípravek Adren není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Adren 1mg/ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

16.8.2023