ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v červenci 2023 na území Itálie.   

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivých přípravků v Itálii, ke kterému došlo v červenci 2023. Odcizená balení byla v italské jazykové verzi.

Níže je uveden seznam odcizených léčivých přípravků, čísla šarží, doby použitelnosti a počty odcizených balení:

U odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

  

Podezřelé nabídky či dodávky uvedených šarží oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 363 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle).

  

Oddělení závad v jakosti

23. 9. 2023