ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Infomační dopis - Toviaz

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se výskytu šarží léčivých přípravků Toviaz, 4mg tbl.pro. 28 a Toviaz, 8mg tbl.pro. 28 se třemi prázdnými kavitami v blistrech.  

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles, informuje provozovatele o výskytu šarží léčivých přípravků Toviaz, 4mg tbl.pro. 28 a Toviaz, 8mg tbl.pro. 28 se třemi prázdnými kavitami v blistrech.

Oddělení závad v jakosti 

17. 8. 2022