Výzva EMA k účasti ve výběrovém řízení na jmenování nových zástupců do správní rady

Evropská komise zahájila výběrové řízení na jmenování zástupců laické i odborné veřejnosti do správní rady EMA  

Evropská komise zahájila výběrové řízení na jmenování zástupců laické i odborné veřejnosti do správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Do správní rady budu nominováni celkem čtyři členové, dva zastupující pacientské organizace, jeden člen zastupující organizaci lékařů a jeden zastupující organizaci veterinárních lékařů. Úspěšní kandidáti budou jmenováni na dobu tří let a jejich mandát bude zahájen dne 15. června 2019. Lhůta pro podání žádostí vyprší dne 8. června 2018.

Více informací a formulář žádosti najdete zde:

https://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en