SÚKL je připraven plnit požadavky GDPR

SÚKL zavádí opatření na ochranu osobních údajů před jejich předáním neoprávněné osobě  

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR). Státní ústav pro kontrolu léčiv je připraven plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí. V případě, že subjekt údajů, jejichž je SÚKL správcem, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči SÚKL jako správci osobních údajů dotaz spojený se zpracováním svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním ze tří způsobů:

  • datovou schránkou,
  • na emailovou adresu posta@sukl_cz a v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • případně musí být doručena osobně na podatelnu SÚKL, kdy bude ověřena identita žadatele.

Uvedená opatření jsou vedena snahou SÚKL chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.

Oddělení Řízení kvality a bezpečnosti informací