Hlášení podezření na závadu v jakosti léčivého přípravku

Postup zdravotnických pracovníků, prodejců vyhrazených léčiv a pacientů při podezření na závadu v jakosti léčivého přípravku  

 Pro zdravotnické pracovníky a prodejce vyhrazených léčiv:

 

Pro pacienty: