Nelegální přípravek EFFFI orange, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI orange, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

Výrobek EFFFI orange, emulze, na jehož etiketě je mj. prezentováno toto tvrzení: „mírně prohřívací emulze s efektem na chronická postižení" a je indikován u těchto stavů: "bolesti bederní páteře, bolesti hrudní páteře a podél žeber, stavy po operacích páteře, místa s chronickým postižením, vhodné k použití před fyzickou aktivitou (sport, turistika, pracovní zátěž)".
Uvedená tvrzení tedy přisuzují výrobku EFFFI orange, emulze léčebné vlastnosti, a tím tak naplňuje definici léčivého přípravku podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech, což znamená, že musí tento produkt splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená tímto zákonem. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Oddělení dozoru nad reklamou
28. 3. 2017