ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 13 - Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745

téma: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745  

Datum konání: 14. 9. 2022

Časový rozsah: 9:00 – 12:00 h

Přednášející:    Ing. Milan Šantrůček, Odbor zdravotnických prostředků

Program:  

9:00 – 10:20      Cesta k Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)
Platnost a přechodná období
Nové požadavky vyplývající z MDR
Nové požadavky vyplývající ze zákona 89/2021 Sb.

10:20 – 10:40    přestávka

10:40 – 11:40    Systém řízení kvality (QMS)
Dozor nad trhem
Kroky k implementaci MDR                                

11:40 – 12:00    dotazy

 

Cena semináře: 1 800,-

Jak se přihlásit:
na stránce https://www.sukl.cz/modules/payment2/ vyberte Náhrady výdajů za zdravotnické prostředky –> Zdravotnické prostředky
ZP-005 - Počet hodin: 2

Specifikace obsahu žádosti pro usnadnění identifikace platby: 

3 /22 Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 14. 9. 2022

Žadatel: Vaše organizace
Kontaktní/zmocněná osoba pro jednání se SÚKL jménem žadatele: účastník semináře
Vyplněný formulář odešlete.
Po kliknutí na "Odeslat formulář" se Vámi vyplněné údaje zanesou do databáze a vytvoří se nová stránka "Předpis platby náhrady výdajů za odborné úkony prováděné na žádost". Na této stránce (žádosti) jsou uvedeny údaje týkající se Vaší žádosti včetně variabilního symbolu, pod kterým bude Vaše platba identifikována.

Vygenerovanou žádost, která slouží i jako přihláška na seminář, zašlete na e-mailovou adresu seminarezp@sukl_cz.

 

Platbu poukažte na účet 10030-623101/0710.
Po obdržení přihlášky a spárování platby Vám bude e-mailem zasláno elektronicky podepsané „Potvrzení o přijaté platbě“ a Vaše registrace bude závazná.

Termín pro zaslání přihlášek

Prosíme zájemce o zaslání žádostí na e-mail seminarezp@sukl_cz nejpozději do 7. 9. 2022. Po tomto datu se již nebude možné na seminář přihlásit. Z kapacitních důvodů je účast omezena na 90 účastníků.

Garant: Ing. Martin Tulis

Kontaktní osoba – přihlášky a platby:
Barbora Kafková, tel. č.: 272 185 125, seminarezp@sukl_cz

 

Kontakt pro odborné dotazy po skončení semináře: sys@sukl_cz

Do předmětu uveďte „Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745“. Dotazy prosím zasílejte nejpozději do 12. 9. 2022.

Prezentace k semináři č. 13 – Seminář Odboru zdravotnických prostředků, 15.09.2022

Seminář  Odboru zdravotnických prostředků – Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745.