ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2011

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2011.  

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“),

jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona. Roční hlášení se podává na formuláři vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv (https://www.sukl.cz/hlaseni-pro-sukl) písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu (§ 27 odst. 1 zákona o návykových látkách).

V roce 2012 se povinnost zaslat SÚKL roční hlášení za rok 2011 týkala celkem 2448 lékáren, které byly v evidenci SÚKL k 31.12.2011. Z tohoto počtu nezaslalo hlášení v termínu 116 lékáren (4,7%), z nichž 104 lékáren svou povinnost splnilo dodatečně, nejčastěji však až po urgenci ze strany SÚKL. Celkem 12 lékáren (0,5%) nepředalo hlášení vůbec.

Nesplnění ohlašovací povinnosti je správním deliktem podle § 36 odst. 3 písm. a) zákona o návykových látkách a provozovatelům těchto lékáren bude udělena pokuta. Současně SÚKL v souladu s § 43 odst. 7 zákona o návykových látkách informoval MZ ČR a příslušné krajské úřady o porušení této povinnosti ze strany provozovatelů lékáren.     

Hlášení o stavu a pohybu návykových látek za rok 2011

 OKL Hlášení nezasláno v termínu Hlášení zasláno po termínu  Hlášení nezasláno  Pokuta  Informace MZ  Informace
Praha 12 11 1 1 1 12
České Budějovice 0 0 0 0 0 0
Plzeň 12 10 2 2 2 12
Hradec Králové 23 22 1 1 1 23
Brno 13 12 1 1 1 13
Ostrava 40 34 6 6 6 40
Olomouc 16 15 1 1 1 16
CELKEM  116 104 12 12 12 116

 

Sekce dozoru
22.5.2012