2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 6. 2020

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se řízení s výrobky obsahující látku melatonin.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se registrace přípravku Provakcin Plus.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informace, jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Puregon 50 IU prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem, relevantní pro období měsíců března a dubna 2006.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 5. 2020

Žádost o poskytnutí  všech rozhodnutí SÚKL vydaných od 1. 1. 2018 do 1. 5. 2020, která se týkají porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 5. 2020

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod spisovými značkami sukls147395/2014, sukls8957/2016, sukls30308/2015 a sukls210029/2013.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 4. 2020

Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, které vydal Ústav ve správních řízeních o správním deliktu dle ustanovení § 39q odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  tedy ohledně porušení závazku předloženého podle § 15 odst. 6 písm. e) téhož zákona.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2020

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, která se stala pravomocnými v roce 2019 a která se týkají regulace reklamy a cenové regulace ve smyslu §7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu §17 odst.1 ve spojení s §14 zákona odst.1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 2a odst.2 zákona České národní rady č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se léčivých přípravků na COVID-19.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ceny za balení bez obchodní přirážky a DPH a objem plateb celkem pro jednotlivé typy odběratelů  za všechna balení bez obchodní přirážky a DPH pro léky registrované u SÚKLu dle DIS 13, a to za období 01/2020 - 03/2020.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 3. 2020

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných pod sp. zn.: sukls194742/2014, sukls100258/2015, sukls24202/2015, sukls95910/2019, sukls361584/2018, sukls38148/2016, sukls19692/2015, sukls208930/2016, sukls208864/2016, sukls23678/2016, sukls404097/2018, sukls304600/2018, sukls63383/2018, sukls233874/2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 4. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se správních řízeních za přestupky dle § 39q odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající dovolené ředitelky Ústavu.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se léčby COVID-19.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se doručování léčivých přípravků kurýrními službami.