ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 3. 2020

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných pod sp. zn.: sukls194742/2014, sukls100258/2015, sukls24202/2015, sukls95910/2019, sukls361584/2018, sukls38148/2016, sukls19692/2015, sukls208930/2016, sukls208864/2016, sukls23678/2016, sukls404097/2018, sukls304600/2018, sukls63383/2018, sukls233874/2018.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízení sp.zn. sukls100258/2015, sukls95910/2019, sukls361584/2018, sukls19692/2015, sukls23678/2016, týkající se výroků I. a II., sukls208864/2016, sukls404097/2018 a sukls63383/2018 v plném znění a sukls194742/2014, sukls24202/2015, sukls38148/2016, sukls208930/2016, sukls23678/2016, týkající se výroků III. a IV., sukls304600/2018 a sukls233874/2018 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.