ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ceny za balení bez obchodní přirážky a DPH a objem plateb celkem pro jednotlivé typy odběratelů  za všechna balení bez obchodní přirážky a DPH pro léky registrované u SÚKLu dle DIS 13, a to za období 01/2020 - 03/2020.  

Poskytnuté informace

Požadované datové výstupy za jednotlivé měsíce jsou počínaje obdobím ledna 2020 veřejně dostupné na webových stránkách Ústavu, proto byl žadatel v souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázán na https://www.sukl.cz/2020, kde jsou požadované informace zveřejněny.

Informace o celkových cenách, které v tabulkách uváděny nejsou, je možné získat tak, že sloupec „K“ (Cena za balení bez obchodní přirážky a DPH) se vynásobí počtem balení (tedy hodnotou sloupce „J“).