ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 30.04.2010

Stažení léčivého přípravku AXETINE 1,5 g, inj. plv. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

SLP-5 verze 1

Dokumenty správné laboratorní praxe OECD  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.04.2010

Informace o vydání dočasného opatření o pozastavení uvádění léčivých přípravků obsahujících léčivou látku bufexamak do oběhu v České republice.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 29. 4. 2010.  

 

Nežádoucí účinky léčiv - informační zpravodaj

Zpravodaj má sloužit k předávání důležitých informací z farmakovigilančního systému, tedy informací o nežádoucích účincích léčiv po jejich uvedení do klinické praxe a také by měl plnit funkci nástroje zpětné vazby. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce na poli soustavného hodnocení poměru přínosů a rizik léčiv se budete moci prostřednictvím zpravodaje setkávat s novinkami nejen z ČR, ale i Evropské unie a celého světa.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.04.2010

Stažení léčivého přípravku Disophrol repetabs, por. tbl. ret. 8 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.04.2010

Stažení léčivého přípravku APO-TOPIRAMAT 200 mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Otázky a odpovědi týkající se doporučení ke zrušení registrace léčivých přípravků obsahujících bufexamak

Výsledek přehodnocení dle článku 107 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES  

 

EMA doporučuje zrušení registrace léčivých přípravků s obsahem bufexamaku

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) na svém dubnovém jednání doporučil zrušení registrace všech léčivých přípravků obsahujících bufexamak.  

 

Informace pro zdravotnické pracovníky

Upozornění na správný způsob zacházení s léčivým přípravkem ANAPEN INJ. ROZTOK 300 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka).  

 

Kontrolní Seznam k 20.4.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.4.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.4.2010. Dále jsou zde uvedeny změny vyplývající ze změny regulace dle Cenového rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/10-FAR platného k 15.4.2010.  

 

Kontrolní Seznam hrazených LP a PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv publikuje kontrolní modelový Seznam, který předchází Seznamu zveřejňovanému na základě § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Seznam předběžně uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), u kterých v průběhu měsíce rozhodnutí o stanovení maximální ceny výrobce nebo výše a podmínek úhrady nabylo právní moci a bude možné jej uplatňovat od 1. následujícího měsíce.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.4.2010

Stažení léčivého přípravku ACIDI SALICYLICI UNGUENTUM 50% z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.04.2010

Pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku SYMBICORT TURBUHALER, inh. plv.