ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Update v účinnosti a bezpečnosti vakcín proti viru H1N1

Evropská léková agentura přezkoumala další údaje o centralizovaně registrovaných pandemických vakcínách Celvapan, Focetria a Pandemrix (v České republice bude používána pouze vakcína Pandemrix).  Agentura potvrdila pozitivní poměr jejich přínosu oproti riziku při současné pandemii chřipky H1N1.  

Údaje o Pandemrixu ukazují, že jedna dávka této vakcíny je schopna vyvolat dostatečnou imunitní odpověď k ochraně proti pandemické chřipce H1N1 u některých věkových skupin. Proto může být Pandemrix podáván v jediné dávka dětem a adolescentům  od 10 let věku, dospělým mezi 18 a  60 lety věku a rovněž seniorům. Pro určité skupiny, jako jsou mladší děti a imunokomprimovaní pacienti, platí nadále doporučení, že mají být podány dvě dávky, aby se zajistila adekvátní imunitní odpověď na očkování. Další údaje budou dostupné v následujících měsících.

Agentura rovněž vyslovila závěr, že Pandemrix může být podáván společně s vakcínami proti sezónní chřipce bez adjuvans.

Agentura spolu s národními kompetentními autoritami průběžně monitoruje bezpečnost vakcín proti pandemické chřipce H1N1. Ve vakcinační kampani probíhající v Evropské unii bylo zatím očkováno asi 5 milionů lidí. Do této chvíle byly zatím z nežádoucích účinků zaznamenány převážně  méně závažné potíže jako je horečka, nevolnost, bolesti hlavy, alergické reakce a reakce v místě vpichu, potvrzující předpokládaný bezpečnostní profil těchto vakcín. Byl hlášen velmi malý počet případů syndromu Guillain-Barré a fetálního úmrtí u pacientů po předchozím očkování pandemickou vakcínou. Agentura sbírá další informace a vyhodnocuje údaje o těchto případech. Dle dosud dostupných informací však není jasný důkaz o vztahu těchto reakcí k očkování.

Agentura nadále pokračuje v hodnocení všech dostupných údajů a v případě potřeby vydá další doporučení.

Informace Evropské lékové agentury
20.11.2009 

Poznámky

  1. Další informace o schváleném používání vakcíny Pandemrix najdete v Souhrnu údajů o přípravku na http://www.emea.europa.eu/influenza/vaccines/pandemrix/pandemrix_pi.html
  2. Více informací o činnosti Agentury ohledně chřipkové pandemie naleznete na její webové stránce: http://www.emea.europa.eu/influenza/home.htm

Informace o použití pandemických vakcín u dětí, 16.11.2009

Evropská léková agentura informuje o použití pandemických vakcín Pandemrix, Focetria a Celvapan u dětí