ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Kyselina valproová a interakce s karbapenemy

Upozornění na riziko snížené plazmatické koncentrace valproátu při souběžném podávání karbapenemů a kyseliny valproové/natrium-valproátu  

 

Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

od 27.1.2010 do 9.2.2010  

 

Seminář 2 - Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance – základní informace o požadavcích SÚKL  

 

Seznam cen původce k 1.2.2010

Aktualizovaný Seznam cen původce nahlášených na 1. čtvrtletí 2010. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.2.2010, byly zapracovány ceny původce, nahlášené v souladu s vyhláškou č. 92/2008 Sb. do 20. prosince 2009.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 8.2.2010

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2009)           

 

Sdělení SÚKL ze dne 09.02.2010

Stažení léčivých přípravků GANFORT 300 μg/ml + 5 mg/ml z úrovně distributorů.  

 

Rok 2010

Přehled držiteli rozhodnutí o registraci zaslaných informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům příslušné odbornosti v případě objevení se nové, důležité bezpečnostní informace.  

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

Rok 2007

 

Sdělení SÚKL ze dne 09.02.2010

Uvolnění léčivého přípravku MPC HEXAL 10, por.tbl.nob., k léčebnému používání.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.2.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci ledna.      

 

Sdělení SÚKL ze dne 04.02.2010

Stažení léčivých přípravků s obsahem sibutraminu z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

FI únor 2010

Farmakoterapeutické informace 2/2010