ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 12/2009

Věstník SÚKL 12/2009 zveřejněn 17. 12. 2009  

Obsah:

 • Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv -listopad 2009
 • Přehled pokynů platných k 1.12.2009
 • Kolektiv autorů: „Spotřeba" léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí 2009
 • Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny Pandemrix a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 v České republice
 • Oznámení o zrušení soutěže o nejnižší cenu
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v listopadu 2009
 • Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o dokumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci listopadu 2009
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v únoru 2010
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 24.9.2009 do 21.10.2009
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2009
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2009
 • Seznam specifických léčebných programů schválených v období: od 1.11.2009 do 30.11.2009