ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2010

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

Prezentace ze semináře č. 10

Přípravky moderní terapie  

 

Prezentace ze semináře č. 9

Novinky v oblasti klinického hodnocení LP  

 

Prezentace ze semináře č. 8

Tradiční rostlinné přípravky a pozbytí platnosti registrace (sunset clause) - pro držitele rozhodnutí o registraci.  

 

Prezentace ze semináře č. 7

Seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků  

 

Prezentace ze semináře č. 6

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).       

 

Prezentace ze semináře č. 5

Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren.     

 

Prezentace ze semináře č. 4

Seminář k lékopisné problematice.  

 

Prezentace ze semináře č. 3

Farmakovigilance – novinky a připomenutí  

 

Prezentace ze semináře č. 2

Farmakovigilance - základní informace o požadavcích SÚKL  

 

Prezentace ze semináře č. 1