Přehled seminářů v roce 2010

Seminář 8 - Registrační sekce - změna pořadí přednášek

Upozornění pro účastníky semináře č. 8 Tradiční rostlinné přípravky a pozbytí platnosti registrace (sunset clause) - pro držitele rozhodnutí o registraci.    

 

Seminář 7 - Sekce dozorových činností

Seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků    

 

Seminář 6 – Registrační sekce

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).    

 

Seminář 5 - Oddělení klinického hodnocení

Změna v programu semináře s názvem „ Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren".  

 

Seminář 4 – Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice.  

 

Seminář 3 - Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance – novinky a připomenutí  

 

Seminář 2 - Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance – základní informace o požadavcích SÚKL  

 

Seminář 1 – Registrační sekce

OPAKOVÁNÍ Semináře 11 ze 17.12.2009. Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí. Termín konání 12.01.2010.