ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se databáze správních řízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 6. 2017

Žádost o poskytnutí informací k zpracování a využití dat získaných z hlášení dle pokynu DIS-13, a to o:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 6. 2017

Žádost o poskytnutí kopie Příkazu, který byl zaslán brněnské klinice Reprofit.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2017

Žádost o poskytnutí Potvrzení ohlášení prodloužení registrace v systému RZPRO.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2016.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 5. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí informací k provedené kontrole SÚKL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 5. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí interních předpisů  SÚKLu s účinkem navenek.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2017

Žádost o poskytnutí kódu dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnóze podle jednotlivých použití neregistrovaných léčivých přípravků Skeleton, Pyroscint, Renon a Mercapton maďarské firmy MEDI-RADIOPHARMA Ltd. Sídlem 2030 Érd, Szamos u. 10-12 v roce 2016 dle podaných hlášení UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí informací k veřejné zakázce VZSAKL01/2017  - jméno, identifikační číslo a nabídkovou cenu uchazeče.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkající se pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to konkrétně ve věci veřejné zakázky S0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027/15 – Kancelářský nábytek, Optimalizace podpůrných procesů, Servisní podpora infrastruktury, SÚKL – Upgrade eRp licencí Progress Software, SÚKL – Rozšíření podpory pro licence VMware vSphere.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací k množství THC v krvi při řízení motorového vozidla.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2017

Žádost o poskytnutí opisu(ů) „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2016.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací k dozoru nad trhem u zdravotnických prostředků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací ke stanovisku SÚKL k možnostem poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu či zcela zdarma.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.