ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 5. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí interních předpisů  SÚKLu s účinkem navenek.  

Žádost o poskytnutí interních předpisů SÚKLu s účinkem navenek:

a) podle kterých byl vypracován PROTOKOL O KONTROLE (INSPECTION REPORT) ze dne 19. S. 2016, spisová zn. Sukls51402/2016 vytvořený Mgr. Janou Jonákovou a Mgr. Monikou Šídovou. Kontrola naší společnosti byla provedena ve dnech 15. -17. 3.2016,

b) podle kterých byl vypracování PŘÍKAZ, ze dne 3. 4. 2017, spisová zn.: sukls43681/2017, č. jedn.: sukl43681/2017 a to v případě, že všechny tyto informace nejsou již zahrnuty a součástí interních předpisů SÚKLu dle bodu 1/ této upřesňující žádosti, naopak pokud jsou tyto dokumenty (PROTOKOL o KONTROLE a Příkaz viz výše) tvořeny, upravovány a vyhodnocovány dle samostatných interních předpisů SÚKLu, pak žádáme tímto o jejich poskytnutí.

Poskytnuté informace

Ad a) Interní předpis Ústavu, podle kterého byl vypracován Protokol o kontrole ze dne 19. 5. 2016, sp. zn. sukls51402/2016, byl žadateli poskytnut. Jedná se o dokument SP-UST-037 Provádění kontrol podle kontrolního řádu.

Ad b) Interní předpis Ústavu, podle kterého byl vypracován Příkaz, ze dne 3. 4. 2017, sp. zn. sukls43681/2017, č. j. sukl43681/2017, byl žadateli poskytnut. Jedná se o dokument SP-UST-016 Uložení pokuty za spáchání správního deliktu.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení