ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Thymomel, sir. 100 ml a Thymomel, sir. 250 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sovaldi 400mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Sovaldi 400mg.  

 

Reakce SÚKL na reportáž ve Zprávách FTV Prima týkající se úhrady léků na vysoký cholesterol z veřejného zdravotního pojištění 16. 8. 2017

SÚKL se důrazně ohrazuje proti neúplným, lživým a poplašným informacím, které zazněly v reportáži Zpráv FTV Prima redaktora Matěje Misaře dne 16. 8. 2017  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informace  týkající se léků ze skupiny antiemetika, u kterých je kontraindikace na Talasemii, Hemochromatozu a jiné poruchy krvetvorby:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se zřizovatele Ústavu; www stránek, které Ústav provozuje/spravuje; subjektů, jejichž je Ústav zřizovatelem; rozpočtu Ústavu pro rok 2012; počtu pracovníků Ústavu; mezd za rok 2012 a investičních a neinvestičních výdajů Ústavu v roce 2012.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2013

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL pod spisovými značkami: sukls72286/2011, sukls71153/2012, sukls213856/2011, sukls170809/2011, sukls197016/2011 a sukls164519/2011.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2013

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných v oblasti regulace reklamy v souvislosti s léčivými přípravky používanými k očkování osob (povinnému i nepovinnému), a to od 1. 6. 2002, kdy se SÚKL stal dozorovým orgánem dle novely zákona č. 138/2002 Sb.  

 

2013

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.8.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vitaros, 3 mg/g  crm. 4x100mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2012 (2)

Žádost o poskytnutí informací k provádění kontroly a k pracovnicím SÚKL:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2012 (1)

Žádost o poskytnutí informací k VZ34/2012, k funkcím centrálního úložiště a finančním prostředkům SÚKL:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 11. 2012

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se stažení léčivého přípravku INFANRIX HEXA, INJ PLV SUS 10X0,5ML LA+ST šarže A21CB191B z trhu:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 11. 2012

Žádost o poskytnutí detailních informací o spotřebě neregistrovaných léčivých přípravků za rok 2011 a za první pololetí roku 2012 spadající do mimořádného dovozu vycházející z hlášení o distribuci a výdeji léčiv v ČR v tomto členění: název přípravku, doplněk přípravku, finance celkem v cenách původce (bez obchodní přirážky a DPH), počet balení a počet denních definovaných dávek.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 11. 2012

Žádost o sdělení objemu disponibilních finančních prostředků SÚKL ke dni 26. 9. 2012 a ke dni 1. 11. 2012.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 10. 2012

Žádost o poskytnutí data uvedení na trh přípravků:  0101211 PRESTARIUM NEO, POR TBL FLM 90X5MG a  0101205 PRESTARIUM NEO, POR TBL FLM 30X5MG.