ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Každý z nás může pomoci zvýšit bezpečnost léků. Víte, kdy se obrátit na SÚKL?

Ať už jste pacient, lékař, zdravotní sestra nebo lékárník, můžete přispět k větší bezpečnosti léků tím, že nám nahlásíte své podezření na nežádoucí účinek. Upozornit nás můžete na všechny závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky.   

 

Integrilin - ukončení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně ukončení dodávek léčivého přípravku Integrilin.   

 

EMA doporučila k registraci upravenou vakcínu Nuvaxovid XBB.1.5 proti covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vydal souhlasné stanovisko k registraci upravené vakcíny Nuvaxovid zaměřené na podvariantu viru SARS-CoV-2 Omikron XBB.1.5.  

 

Informační dopis - topiramát

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci by Vás rádi informovali o implementaci programu prevence početí.  

 

Seminář č. 15 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Téma: Povinnosti distributorů a dovozců zdravotnických prostředků   

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seminář č. 14 – DOZ/LAB - Český lékopis 2023

Téma: Informace k novému vydání Českého lékopisu.  

 

Seminář č. 13 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Téma: Výrobci zdravotnických prostředků na zakázku  

 

Věstník 10/2023

Věstník SÚKL 10/2023 zveřejněn 26. 10. 2023  

 

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku DOXYCYCLINE PINEWOOD

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku DOXYCYCLINE PINEWOOD 100 MG CAPSULES, výrobce: Chanelle Medical Unlimited Company, Loughrea, Co. Galway, Irsko.  

 

Přehledně: Očkování proti chřipce

Očkování je nejúčinnější prevencí proti chřipce. Může zcela zabránit nákaze nebo komplikovanému průběhu tohoto onemocnění. Vakcinace se doporučuje všem osobám od 6 měsíců věku, může totiž zmírnit šíření epidemie. Velice důležitá je pak pro citlivé skupiny obyvatel, tedy pro seniory nebo pacienty s chronickým onemocněním.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.10.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Informační dopis - Diazepam Desitin rectal tube, 5mg rct. sol. 5x2,5ml.

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se obtížného otevírání tub u léčivého přípravku Diazepam Desitin rectal tube, 5mg rct. sol. 5x2,5ml.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – betahistin

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – VICTOZA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.