ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – betahistin

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 10. 11. 2023 pod č.j.: MZDR 29519/2023-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujících léčivých přípravků do zahraničí:

  • BETASERC 24MG TBL NOB 50, kód SÚKL 0268831,
  • BETASERC 16MG TBL NOB 60, kód SÚKL 0268833,
  • BETASERC 8MG TBL NOB 100, kód SÚKL 0268828,
  • BETAHISTIN ACTAVIS 24MG TBL NOB 60, kód SÚKL 0176690.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 10. 11. 2023).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 17. 10. 2023, č. j. MZDR 29519/2023-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

13. 11. 2023

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – betahistin, 18.10.2023

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.,...