ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIRE NEXTHALER

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 25. 11. 2022 pod č.j.: MZDR 32112/2022-4/OLZP, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • COMBAIR NEXTHALER 100MCG/6MCG/DÁV INH PLV 1X180DÁV II, kód SÚKL 0243186,

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 25. 11. 2022).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 2. 11. 2022, č. j. MZDR 32112/2022-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe
28. 11. 2022

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIR NEXTHALER, 02.11.2022

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...