Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIRE

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

SÚKL upozorňuje všechny držitele povolení k distribuci léčivých přípravků na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané pod č.j.: MZDR 35253/2021-4/OLZP dne 14. 10. 2021, kterým se zakazuje v souladu s ustanovením § 77d odst. 3 zákona o léčivech distribuce následujícího léčivého přípravku do zahraničí:

  • COMBAIR 200MCG/6MCG/DÁV INH SOL PSS 1X180DÁV, kód SÚKL 0211304.

Toto opatření nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR (datum vyvěšení 14. 10. 2021).

Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje předběžné opatření obecné povahy ze dne 22. 9. 2021, č.j.: MZDR 35253/2021-2/OLZP.

Oddělení správné distribuční praxe

15. 10. 2021

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIR, 23.09.2021

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých...