ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – antibiotika

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

SÚKL informuje distributory a zprostředkovatele o tom, že léčivé přípravky (antibiotika) uvedené v souboru nížebyly předběžným opatřením obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 849/2023-2/OLZP, ze dne 9. 1. 2023 umístěny na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Toto předběžné opatření bylo na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšeno dne 9. 1. 2023 a nabylo účinnosti následujícím kalendářním dnem po jeho vyvěšení, platí do nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož návrh je veden pod č.j. MZDR 849/2023-3/OLZP.
Oddělení správné distribuční praxe
11. 1. 2023
Dne 31. 1. 2023 bylo vydáno opatření obecné povahy č.j. MZDR 849/2023-4/OLZP, které nabylo právní moci dne 1. 2. 2023 a tím nahradilo předběžné opatření obecné povahy uvedené výše.
Oddělení správné distribučné praxe
1. 2. 2023