ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL ze dne 27.7.2017 (1)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku RIVOCOR 5 se závadou v jakosti.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že v souladu s § 13 odst. 2) písm. n) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku:

 Kód SÚKL

Název léčivého přípravku

Doplněk názvu

Číslo šarže

Použitelnost do

176913

Rivocor 5

5MG TBL FLM   90

170174

01/2019

U výše uvedené šarže léčivého přípravku, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4 se vyskytuje následující závada v jakosti nepředstavující ohrožení života nebo zdraví osob:

nesoulad vzhledu tablet výše uvedené šarže s registrační dokumentací z důvodu nižšího množství pomocné látky (barviva).

Výše uvedená šarže léčivého přípravku se nestahuje a je možné ji nadále distribuovat, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb bez omezení.

 

Oddělení závad v jakosti
27. 7. 2017