ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL ze dne 25.7.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku EBRANTIL 30 RETARD, 30MG CPS PRO 50 .  

SÚKL informuje, že v souladu s § 13 odst. 2) písm. n) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku:

Kód SÚKL

Název LP

Doplněk názvu

Velikost balení

Šarže

Použitelnost do

0215476

EBRANTIL 30 RETARD

30MG CPS PRO 50

50

11364913

03/2018

U výše uvedených šarží léčivého přípravku držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Takeda GmbH, Konstanz, Německo, se vyskytuje následující závada v jakosti nepředstavující ohrožení života nebo zdraví osob:

nesouladu doby použitelnosti s registrační dokumentací (namísto správného údaje Použitelné do: 03/2019 je uveden údaj Použitelné do 03/2018).

Výše uvedená šarže léčivého přípravku se nestahuje a je možné ji nadále distribuovat, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb bez omezení.

 

Oddělení závad v jakosti
25.7.2017