ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL ze dne 25.4.2019 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZONISAMIDE MYLAN, 50MG CPS DUR 56 se závadou v jakosti.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že v souladu s § 13 odst. 2) písm. n) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku:

Kód   SÚKL

Název   léčivého přípravku

Doplněk  

Šarže

Použitelnost   do

273010

ZONISAMIDE   MYLAN

50MG CPS   DUR 56

273010

05/2021

U výše uvedené šarže léčivého přípravku držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie se vyskytuje následující závada v jakosti, která nepředstavuje ohrožení života nebo zdraví osob:

  • Na vnějším obalu dotčené šarže léčivého přípravku je uvedeno nesprávné registrační číslo: EU/1/16/1093/007. Správné registrační číslo je: EU/1/16/1093/008

Výše uvedená šarže léčivého přípravku se nestahuje a je možné ji nadále distribuovat, vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb bez omezení.

 

Oddělení závad v jakosti

25.4.2019