ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Albiomin 20%

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Albiomin 20%.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Albiomin 20%, 200g/l solution for infusion, velikost balení 50ml, šarže číslo C234582P01, datum expirace 28.02.2025. Padělané balení bylo zachyceno v Íránu.

Léčivý přípravek Albiomin 20% není v ČR registrovaný a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravků Albiomin 20%, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

22. 5. 2024